Dokument på utlandsresan

By in
No comments

Som van resenär behöver du ofta förbereda dig väl innan du ger dig ut i världen, särskilt om du ska företa längre äventyrsresor. Det är inte bara nödvändigt att packa lätt och rätt inför resan, genomgå vaccineringar och förbereda med boende och aktiviteter. Du behöver också ha med dig rätt dokument, och ibland också göra särskilda förberedelser kring dokumenten för att inte råka på problem under resans gång.

Via Legalisering.se kan du få hjälp med legalisering av dokument som är avsedda att användas utomlands. Detta kan vara en tidskrävande process, men här får du snabb hjälp av en Notarius Publicus. Du kan också få UD-legalisering, översättning av dokument som behövs på resan och apostille-stämpel.

Intygande att dokument är äkta

Apostille är en form av auktoriserad stämpel som placeras på dokument för att visa att de signaturer de bär är äkta. Auktoriseringen ses som giltig i de länder som har skrivit under en konvention från Haagkonferensen för internationell privaträtt. Denna internationella överenskommelse slår fast att handlingar som ska uppvisas i andra konventionsländer kan få en apostille utfärdad.

Försäkring och giltigt pass

För att resa säkert behöver du ha en bra försäkring som täcker hela resan och alla dina planerade aktiviteter. Det är nödvändigt att ha med ett giltigt pass. Du kan också behöva ta med dig kontaktinformation att använda vid nödsituationer i utlandet.